spicy Hot & Spicy

Moo Shu Dish

with 5 Pancake
49. Moo Shu Pork 10.50
49a. Moo Shu Chicken 10.50
49b. Moo Shu Beef 10.50
49c. Moo Shu Shrimp 10.50
49d. Moo Shu Veg. 10.50
49e. Extra Pancake (5) 1.50